Θέσεις εργασίας

- Νέα προκήρυξη θέσεων εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του προγράμματοςΝανο-Εργοστάσιο Πλάσματος στα πλαίσια της δράσης «Αριστεία» της ΓΓΕΤ.

(Προθεσμία 25/02/2012)

Εντυπο αίτησης στην κεντρική ιστοσελίδα του Δημοκρίτου

Κάντε κλικ εδώ για λεπτομέρειες.

- Προκηρύξεις θέσεων εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του προγράμματος Νανο-Εργοστάσιο Πλάσματος στα πλαίσια της δράσης «Αριστεία» της ΓΓΕΤ. 

(Προθεσμία 12/12/2012)

Δείτε επίσης:

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/33835436

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/33835475

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/33835476

Ή κάντε κλικ εδώ για λεπτομέρειες.