Το ΝανοεργοστάσιοΠλάσματος φέρνει στην Ελλάδα το διεθνές συνέδριο iPlasmaNano-VII 16-20/10, 2016

Το ΝανοεργοστάσιοΠλάσματος φέρνει στην Ελλάδα το διεθνές συνέδριο iPlasmaNano-VII 16-20/10, 2016, www.iPlasmaNano.org