Δημοσιεύσεις

Το έργο Νανοεργοστάσιο πλάσματος είχε μεγάλη συγγραφική δραστηριότητα. Ο αρχικός στόχος ήταν 4 δημοσιεύσεις και πιθανώς μια μονογραφία / κεφάλαιο σε βιβλίο. Γράφτηκαν ή γράφονται 15 δημοσιεύσεις (έχουν υποβληθεί ή γίνει δεκτές οι 12)  δηλαδή 300% περισσότερες από το αρχικό σχέδιο, συμπεριλαμβανομένης μίας μονογραφίας (κεφάλαιο σε βιβλίο) και ενός κεφαλαίου σε εγκυκλοπαίδεια. Τέλος τονίζεται ότι δύο από τις δημοσιεύσεις ήταν άρθρα επισκόπησης (reviewpapers). Ακολουθούνοιδημοσιεύσειςανάενότηταεργασίας.

 

Κατάλογος Δημοσιεύσεων

Για την Ενότητα εργασίας  1 (Νανοτεχνολογία Πλάσματος και νανομετρολογία)

1.  Book Chapter: Chapter 16 - Sidewall roughness in nanolithography: origins, metrology and device effects, Pages 503-537, V. Constantoudis, E. Gogolides, G.P. Patsis in the book: Nanolithography, The Art of Fabricating Nanoelectronic and Nanophotonic Devices and Systems, Edited by: M. Feldman ISBN: 978-0-85709-500-8 (2014)

2.Radio Frequency Atmospheric Plasma Source on a Printed Circuit Board for Large Area, Uniform, Fast processing of polymeric materials. P Dimitrakellis, A Zeniou, Y Stratakos and E Gogolides 2015 Submitted to Plasma Sources Sci. Technol. (September 2015)

3.Electromagnetic simulation of Helicon Plasma Antennas for their Electrostatic Shield Design, Yorgos Stratakos, Angelos Zeniou and Evangelos Gogolides, submitted to Journal of Vacuum Science & Technology A (October 2015)

4.Plasma Directed Assembly: A non-lithographic nanoassembly technology for polymeric nanodot and silicon nanopillar fabrication, A. Smyrnakis, A. Zeniou, V. Constandoudis, E. Gogolides. To be submitted (November 2015)

5.  Plasma Nanotexturing and Plasma-Directed Organization on Polymers, Dimitrios Kontziampasis, Angeliki Tserepi, Evangelos Gogolides, accepted in Encyclopedia of Plasma Technology 2015, to appear 2016


Για την ενότητα εργασίας 2 (Εφαρμογές στην υγεία) 

6.D. Kontziampasis, G. Boulousis, A. Smyrnakis, K. Ellinas, A. Tserepi, E. Gogolides, Biomimetic, antireflective, superhydrophobic and oleophobic PMMA and PMMA-coated glass surfaces fabricated by plasma processing, Microelectronic Engineering 121 (2014) 33–38

7. Evangelos Gogolides, Kosmas Ellinas, Angeliki Tserepi, Hierarchical micro and nano structured, hydrophilic, superhydrophobic and superoleophobic surfaces incorporated in microfluidics, microarrays and lab on chip Microsystems (Review Article) Microelectronic Engineering volume 132 (2015), p.98-

8.  Plasma Nanotextured Polymeric Surfaces for Controlling Cell Attachment and Proliferation: A Short Review Tserepi, A., Gogolides, E., Bourkoula, A., (...), Petrou, P.S., Kakabakos, S.E. , 2015, Plasma Chemistry and Plasma Processing

9.  Direct Covalent Biomolecule Immobilization on Plasma-Nanotextured Chemically Stable Substrates Tsougeni, K., Petrou, P.S., Awsiuk, K., (...), Kakabakos, S.E., Gogolides, E., 2015, ACS Applied Materials and Interfaces, 7 (27), pp. 14670-14681

10. Multifractal, Hierarchical, Plasma Nanotextured Substrates for Cancer Cell Enrichment,  A. Kanioura, P. Petrou, S. Kakabakos, A. Tserepi, E. Gogolides, to be submitted (February 2016)

 

Για την ενότητα εργασίας 3 (Εφαρμογές στην Ενέργεια)

11.Zeniou, A., Ellinas, K., Olziersky, A., Gogolides, E., Ultra-high aspect ratio Si nanowires fabricated with plasma etching: Plasma processing, mechanical stability analysis against adhesion and capillary forces and oleophobicity, 2014, Nanotechnology, 25 (3), 035302

12.Optical properties of high aspect ratio plasma etched silicon nanowires: fabrication-induced variability dramatically reduces reflectance A Smyrnakis, E Almpanis, V Constantoudis, N Papanikolaou and E Gogolides 2015 Nanotechnology 26 085301, doi:10.1088/0957-4484/26/8/085301

13.Controllable fabrication of bioinspired three-dimensional ZnO/Si nanoarchitectures, Makarona, E., Skoulikidou, M.C., Kyrasta, Th., Smyrnakis A., Zeniou, A., Gogolides, E., Tsamis, C. (2015) Materials Letters 142, pp. 211-216

14.Plasma Etched Nanowires for Photovoltaic Application, A. Smyrnakis, P. Dimitrakis, E. Gogolides, to be submitted (November 2015)

15.Influence of plasma treatment on the structural, optical and electronic properties of P3HT layers Marinos Tountas, Aggelos Zeniou, Dimitra Georgiadou, Dimitris Tsikritzis, Stella Kennou, Mihalis Fakis, Leonidas Palilis, Panagiotis Argitis, Evangelos Gogolides and Maria Vasilopoulou, to be submitted (December 2015)