Ομάδα έργου

 

α/α

Ονοματεπώνυμο

Ειδικότητα /
Θέση εργασίας

Αντικείμενο

1 Ευάγγελος Γογγολίδης ΚΕ Συντονιστής
2 Βασίλειος Κωνσταντούδης Δρ, ΙΔΑΧ Χαρακτηρισμός νανοδομών
3 Αγγελική Τσερέπη Διευθ.  Ερευνών Μικρορευστονικά Συστήματα
4 Σωτήριος Κακαμπάκος Διευθ.  Ερευνών Βιοαναλυτικά συστήματα με κύτταρα
5 Παναγιώτα Πέτρου Διευθ.  Ερευνών Βιοαναλυτικά συστήματα με βιομόρια
6 Παναγιώτης Αργείτης Διευθ.  Ερευνών Οργανικά φωτοβολταϊκά, διεργασίες
7 Λεωνίδας Παλίλης Καθ. Παν Πατρών Οργανικά φωτοβολταϊκά παρασκευή
8 Μαρία Βασιλοπούλου Δρ. ΙΔΑΧ Οργανικά φωτοβολταϊκά, Χαρακτηρισμός
9 Pascal Normand ΔιευθΕρευνών Νανονήματα Πυριτίου
10 Παναγιώτης Δημητράκης Δρ. ΙΔΑΧ Φωτοβολταϊκά Πυριτίου
11 Βασίλειος Βαμβακάς Δρ Βιομηχανίας Μικροκρυσταλλικό Πυρίτιο Παραγωγή
12 Χρήστος Σαριγιαννίδης Δρ Βιομηχανίας Μικροκρυσταλλικό Πυρίτιο, Χαρακτηρις.
13 Γιώργος Στρατάκος Δρ Ηλ. Μηχ. Σχεδιασμός κεραίας πλάσματος
14 Άγγελος Ζένιος Ηλεκ. Μηχ. Κατασκευή αντιδραστήρα πλάσματος
15 Αναστασία Κανιούρα Υ/Δ Αναλυτικά Μικροσυστήματα
16 Αθανάσιος Σμυρνάκης Υ/Δ Νανοκίονες Πυριτίου και διατάξεις

 

Σύμβουλοι του προγράμματος 

α/α

Ονοματεπώνυμο

Ειδικότητα /
Θέση εργασίας

Αντικείμενο

1.

 Prof. Rod Boswell

Καθηγητής

Αντιδραστήρες Πλάσματος

2

 Dr/Prof. Uroš Cvelbar

Καθηγητής

Νανονήματα με πλάσμα

3

 Dr Mike Cooke

Διευθυντής έρευνας Εταιρείας Κατασκευής αντιδραστήρων πλάσματος

Κατασκευή αντιδραστήρων πλάσματος

4

Professor Kostya (Ken) Ostrikov

Ερευνητής Α

Νανοτεχνολογία πλάσματος

5

 Δρ. Γεώργιος Κόκκορης

Δρ. Ερευνητής

Προσομοίωση διεργασιών πλάσματος