Με μεγάλη επιτυχία τελείωσε το έργο Νανοεργοστάσιο πλάσματος στις 31/10/2015

Με μεγάλη επιτυχία τελείωσε το έργο Νανοεργοστάσιο πλάσματος στις 31/10/2015 . Για τα αποτελέσματα του έργου και για την δημοσιότητα δείτε τις ενότητες Το Έργο - Αποτελέσματα.