Το πρόγραμμα PlasmaNanoFactory είχε μεγάλη συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια. Ο αρχικός στόχος ήταν 8 παρουσιάσεις σε συνέδρια. Το έργο έκανε 34 ανακοινώσεις σε συνέδρια, δηλαδή ο αρχικός στόχος υπερκαλύφθηκε κατά 430% περίπου. Από τις 34 ανακοινώσεις 7 ήταν προσκεκλημένες και μία απέσπασε το καλύτερο βραβείο αφίσας. Ακολουθεί ο κατάλογος των παρουσιάσεων σε συνέδρια ανά ενότητα εργασίας του έργου.

Για την Ενότητα εργασίας  1 (Νανοτεχνολογία πλάσματος και νανομετρολογία)

 1. (Invited Talk), Toward an integrated line-edge roughness understanding: metrology, characterization, and plasma etching transfer, Evangelos Gogolides, Vassilios Constantoudis (presenter), George Kokkoris, National Ctr. For Scientific Research Demokritos. SPIE Advanced Etch Technology for Nanopatterning II February 24-28, 2013 USA, [8685-4]
 2. Evaluation of methods for noise-free measurement of LER/LWR using synthesized SEM images, Vassilios Constantoudis, Evangelos Gogolides, National Ctr. for Scientific Research Demokritos. SPIE Conference on Metrology, Inspection and Process Control for optical Lithography XXVII February 24-28, 2013 USA, paper [8681-120]
 3. (Invited Talk) Stochastic effects in top down nanofabrication processes: Metrology and modeling issues, V. Constantoudis (presenter), VK. M. Kuppuswamy, E. Gogolides, Nanotexnology Conference ΝΝ13, Thessaloniki, 6-13 /7/ 2013
 4. Pattern transfer: Modeling reveals the key role of resist roughness, V. Constantoudis, G. Kokkoris, E. Gogolides, Nanotexnology Conference ΝΝ13, Thessaloniki, 6-13 /7/ 2013
 5. (Invited Talk) D. Kontziampasis, E. Gogolides, Plasma nanotexturing and plasma nanoassembly on polymeric surfaces for optical and biological applications, 4th International Symposium on Plasma Nanoscience (iPlasmaNano-IV), Asilomar, California, USA, August 25th-29th, 2013
 6. Stochastic effects at nanoscale: Metrological and modeling challenges in nanolithography (oral) V. Constantoudis, V. K. M. Kuppuswamy, E. Gogolides  XXIX Panhellenic Conference of Solid State Physics and Materials Science, 22-25 September 2013, National Center for Scientific Research "Demokritos"
 7. V. Constantoudis, K. Ellinas, G. Boulousis and E. Gogolides,  Hybrid metrology of surface roughness combining SEM and AFM measurements, Micro and Nano Engineering Conference MNE 2014, Lausanne, Switserland, 22-26/9/2014
 8. V. Constantoudis, A. Olziersky, N. Tsikrikas and E. Gogolides, “Feature proximity effects on the roughness and size variability of electron beam contact patterns”, EIPBN 2014, USA 27-31 May 2014
 9. V. Constantoudis, K. Ellinas, G. Boulousis and E. Gogolides, "Model-aided hybrid metrology and characterization of surface roughness", ΣΦ 2014, International Conference on Statistical Physics, 7-9 July 2014 (invited talk)
 10. Β. Κωνσταντούδης, Κ. Έλληνας, Γ. Μπουλούσης και Ε. Γογγολίδης, "ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑΣ ΝΑΝΟΔΟΜΩΝ ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ" , ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ 2014 5o Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, 5-9 Μαϊου 2014  (1ο βραβείο καλύτερης αφίσας)
 11. P Dimitrakellis, N Puac, A Zeniou, N Selakovic, N Skoro, Y Stratakos, E Gogolides and Z Petrovic. Characterization of a novel dielectric barrier discharge operating at atmospheric pressure and application in polymer processing. (Oral presentation) Bioplasmas and Plasmas with Liquids, Bertinoro, Italy, September 13-16, 2015
 12. P Dimitrakellis, A Zeniou and E Gogolides. Atmospheric pressure dielectric barrier (DB) plasma source for high efficiency and large area oxidation of organic matter. (Poster presentation) International nonthermal processing workshop, Athens, Greece, November 12&13, 2015
 13. CIM 2015, 17th International Congress of Metrology, Paris France 21-24/09/2015 "Hybrid metrology of surface roughness combining SEM and AFM measurements" V. Constantoudis, E. Kosmas, G. Boulousis and E. Gogolides
 14. 6th International Conference "Micro&Nano 2015" , Athens Greece, 04-07/10/2015  "Modeling Line Edge Roughness effects on ReRAM uniformity and scaling" V. Constantoudis and P. Dimitrakis
 15. (Invited talk) 12th International Conference on Nanosciences &Nanotechnologies – NN15, Thessaloniki Greece, 7-10 July 2015 "Hybrid Nanometrology" V. Constantoudis, E. Kosmas, G. Boulousis and E. Gogolides
 16. A. Smyrnakis, A. Zeniou, V. Constantoudis, E.Gogolides, Plasma Directed Assembly: A non-lithographic nanoassembly technology for polymeric nanodot and silicon nanopillar fabrication, MNE15, The Hague, Netherlands, September 2015

Για την ενότητα εργασίας  2 (Εφαρμογές σε Επιστήμες Ζωής)

 1. "EFFECT OF O2 PLASMA NANOTEXTURED PMMA SURFACES TO CELL ATTACHMENT"
  D. Kontziampasis, A. Bourkoula, P. Petrou, A. Tserepi, S.Kakabakos, E. Gogolides, IC4N2013, Corfu, 16-20 June 2013
 2. Effect of Oxygen plasma induced nanotopography on cell behavior, D. Kontziampasis, A. Bourkoula, P. Petrou, A. Tserepi, S.Kakabakos, E. Gogolides, Nanotexnology Conference ΝΝ13, Thessaloniki, 6-13/7/2013
 3. A. Kanioura, A. Bourkoula, D. Kontziampasis, P. Petrou, D. Kletsas, A. Siafaka-Kapadai, A. Tserepi, E. Gogolides, S. Kakabakos , The role of nanoscale roughness of polymeric substrates on cell adhesion and proliferation, 64th Panhellenic Conference of the Hellenic Society for Biochemistry and Molecular Biology, Athens, 6-8/12/2013, 64οΠανελλήνιοΣυνέδριοτηςΕλληνικήςΕταιρείαςΒιοχημείαςκαιΜοριακήςΒιολογίας, Αθήνα, ΕυγενίδειοΊδρυμα, 6-8 Δεκεμβρίου 2013
 4. D. Kontziampasis, G. Boulousis, N. Vourdas, E. Gogolides Biomimetic antireflective and superhydrophobic polymeric and glass surfaces fabricated by plasma processing (poster) 39th International Conference on Micro & Nano Engineering, London, UK, September 16-19 (2013)
 5. Kanioura Anastasiaa, Bourkoula Athanasiaa, Kontziampasis Dimitriosb, Petrou Panagiotaa, Kletsas Dimitrisc, Tserepi Aggelikib, Gogolides Evangelosb, Kakabakos Sotirios, Adhesion and viability of normal lung fibroblasts on O2 plasma nanotextured poly(methyl methacrylate) surfaces, Micro and Nano Engineering Conference MNE 2014, Lausanne, Switserland, 22-26/9/2014
 6. Kanioura A., Bourkoula A., Tsougeni K., Petrou P., Kletsas D., Tserepi A., Gogolides E., Kakabakos S. Effect of nanoscale surface roughness on the adhesion and proliferation of normal skin fibroblasts and HT1080 fibrosarcoma cells. NanoBio&Med, November 18-21, 2014, Barcelona, Spain
 7. P. Petrou, A. Kanioura, K. Tsougeni, A. Bourkoula, M.E. Vlachopoulou, A. Tserepi, S. Kakabakos,  E. Gogolides, Micro- and nano-textured surfaces for enhanced protein immobilization and selective cell adhesion, Ιsrael-Greece Joint Meeting on Nanotechnology and NanoBioscience, The Weizmann Institute of Science, Rehovot, 20-23/10/2014:
 8. Π. Πέτρου, Α. Κανιούρα, Α. Μπούρκουλα, Σ. Κακαμπάκος, Κ. Τσουγένη, Α. Τσερέπη, Ε. Γογγολίδης, Mικρο- και νανοδομημένες επιφάνειες για επιλεκτική ακινητοποίηση και εμπλουτισμό καρκινικών κύτταρων από μίγμα με φυσιολογικά, 2ο Συνέδριο Φαρμακευτικών Επιστημών, Πάτρα, 9-11 Οκτωβρίου 2014
 9. (Invited Talk) E. Gogolides, ScinTe conference, November 5-7 2015, Athens Greece “Smart” surfaces, devices, and lab on chip Microsystems via plasma micro-nanotexturing: Applications in Life Sciences and Food Analysis”

Για την ενότητα εργασίας  3 (Εφαρμογές Ενέργειας)

 1. PLASMA ETCHED SILICON NANOWIRES FOR PHOTOVOLTAIC APPLICATIONS, A. Smyrnakis, P. Dimitrakis, P. Normand, E. Gogolides, προσκεκλημένηομιλίαδιεθνέςσυνέδριο IC4N2013 Corfu, 16-20/6/2013
 2. PLASMA ETCHED SILICON NANOWIRES FOR PHOTOVOLTAIC APPLICATIONS, A. Smyrnakis, P. Dimitrakis, P. Normand, E. Gogolides, ΜRE 2013 (International Congress on Materials and Renewable Energy),  Athens July 1-3/2013
 3. A. Smyrnakis, E. Almpanis, N. Papanikolaou, P. Normand, P. Dimitrakis, E. Gogolides
  Plasma-Etched Silicon Nanowires and Nanopillars: Optical Study and Application in Photovoltaics (poster), 39th International Conference on Micro & Nano Engineering, London, UK, September 16-19 (2013)
 4. A. Smyrnakis, A. Zeniou, V. Constantoudis, E.Gogolides, Ultra-High Aspect Ratio, Plasma Etched Silicon Nanowires:   Optical Properties and Mechanical Stability ,  58th International Conference on Electron, Ion, and Photon Beam Technology and Nanofabrication (EIPBN 2014), 27-30 May  2014,  Washington, DC,  USA
 5. A. Smyrnakis, E. Almpanis, N. Papanikolaou, P. Dimitrakis, E. Gogolides , Ultra high aspect ratio plasma etched Silicon Nanowires patterned by colloidal self-assembly or lithography for photovoltaic application,   11th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN14)   8-11 July 2014, Thessaloniki, Greece
 6. (invited talk) E. Gogolides, A. Smyrnakis, A. Zeniou, V. Constantoudis,  Polymeric and Silicon nanowire arrays by plasma nanotexturing and plasma etching. How tall can they get before bundling? iPlasmaNano-V, Torremolinos, Malaga, Spain, September 28th-October 2nd
 7. M. Tountas, A. Soultati A. Zeniou, E. Gogolides, P. Argitis, S. Gardelis, and M. Vasilopoulou,  Oxygen Plasma nanopatterned Poly(3-hexylthiophene) Films with Altered Optical Properties for Application in heterojunction Organic Photovoltaics, Micro and Nano Engineering Conference MNE 2014, Lausanne, Switserland, 22-26/9/2014
 8. A. Smyrnakis, E. Almpanis, V. Constantoudis, N. Papanikolaou, Ε. Gogolides, Effect of fabrication-induced variability in plasma etched silicon nanowires, PESM2015, Leuven, Belgium, April 2015
 9. A. Smyrnakis, P. Dimitrakis, E. Gogolides, Plasma Etched Silicon Nanowires for Photovoltaic Application, 6th International Conference "Micro&Nano 2015", Glyfada,Greece, October 2015